FAQ

Czy donice z ultrabetonu mają otwory odpływowe w dnie? Jeśli tak to jakich wymiarów?

Każda nasza donica jest produkowana w standardzie wraz z otworami odpływowymi w dnie. Nasze donice betonowe posiadają otwory odpływowe o średnicy 50 mm.

Otwory odpływowe zapewniają odpowiednie ujście wody.

Otwory odpływowe pozwalają na swobodne odprowadzanie nadmiaru wody, dzięki czemu nasze donice mogą być stosowane dla każdego gatunku roślin, zapewniając im optymalne warunki wzrostu, a przede wszystkim zapobiegając tworzeniu się procesu gnilnego.

Należy zwrócić uwagę, aby otwory były cały czas drożne (nie zostały zablokowane). W tym celu należy prawidłowo ustawić donicę na podłożu oraz właściwie ją wypełnić. Jest to sprawdzone rozwiązanie, które sprawia, że nasze donice stały się także bardzo funkcjonalnym produktem. Poniżej znajduje się schemat prawidłowego wypełnienia donic.

użytkowanie donicy i przygotowanie