Jak Przygotować donicę
Warto wiedzieć!!!

Woda zamarzająca w donicy betonowej może wyrządzić bardzo duże szkody i może spowodować nieodwracalne uszkodzenia donicy. Z tego też powodu w dnie donicy wykonujemy otwór odpływowy ok. 5 cm. średnicy. 

Bardzo istotne jest, aby zapewnić swobodny odpływ z donicy, zanim w jej wnętrzu zamarznie woda. W tym celu należy ustawić donicę na podłożu przepuszczalnym, a jeśli to nie jest możliwe, należy donicę umieścić na nóżkach bądź gumowych podkładkach o grubości minimum 2 cm.

użytkowanie donicy i przygotowanie